Podziel się tą stroną

Automated return systems for recycling


TOMRA jest światowym liderem w dziedzinie automatów opakowań zwrotnych z ~80 000 instalacjami w ponad 60 krajach. Według ekspertyz uzyskanych podczas przedsprzedaży doradztwa i usług, firma TOMRA jest dostawcą najlepszych maszyn do zbierania i recyklingu puszek aluminiowych oraz butelek szklanych i plastikowych.


Obecnie konsumenci zużywają prawie 1,4 triliona pojemników do napojów rocznie, co stanowi ogromną ilość materiału opakowaniowego, który może być gromadzony i ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi.  Prawidłowe obchodzenie się ze zużytymi opakowaniami przynosi oszczędność cennych zasobów, takich jak energia, woda i ropa naftowa oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Użytkownicy otrzymują natychmiastową zapłatę po zwrocie używanych pojemników, co motywuje do wielokrotnego ich wykorzystywania i powtórnego zbierania zużytych opakowań. Ponieważ automaty do zwrotu opakowań są często integralną częścią sklepu spożywczego, codzienny recykling jest wygodny, wydajny i korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron.

For more information about TOMRA Reverse Vending solutions, please visit our English website.