Podziel się tą stroną

Nasze Wartości

Podstawowe wartości TOMRA postrzegane są jako jeden z najważniejszych aspektów kultury naszej firmy, co odzwierciedla sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w podejmowaniu naszych codziennych zadań.

TOMRA company values

Nasze wartości odzwierciedlają to, co w każdym z nas najlepsze. Stoją one za wszystkim, co robimy, jacy jesteśmy, oraz w jaki sposób chcemy przewodzić.

Dzięki wprowadzaniu naszych wspólnych wartości w życie mamy wpływ na to, w jaki sposób postrzegają nas nasi udziałowcy, co z kolei wpływa na nasz rozwój i zdolność do osiągnięcia sukcesu. Nasze wartości wiążą nas ze sobą podczas szeroko prowadzonych badań, w których bierzemy udział i zapewniają naszym pracownikom poczucie przynależności do wspólnoty, niezależnie od pozycji, lokalizacji lub tła kulturowego.

INNOWACJE

Odważ się. Odkrywaj. Rób postępy.

PASJA

Angażuj się. Inspiruj. Ciesz się.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Angażuj się. Dostarczaj. Troszcz się.