Deel deze pagina

Het maximum uit voedsel halen: Optimalisering van rendement

Onderzoek van de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO) voorspelt dat de voedselproducerende en -verwerkende industrieën hun totale productie tegen 2050 met 70 procent moeten verhogen om de wereldwijd stijgende vraag naar voedsel te kunnen volgen.

Met een jaarlijkse groei van de wereldbevolking van ongeveer 60 miljoen is het een probleem dat we niet kunnen negeren.

Optimalisering van oogstopbrengst

Er zijn verschillende manieren om voedsel efficiënter te gaan produceren, zij het met verschillende moeilijkheidsgraad. Het aanpakken van de klimaatverandering, het verhogen van de beschikbaarheid en de vruchtbaarheid van grond en het verbeteren van de watertoevoer behoren allemaal tot de mogelijkheden. Echter, een probleem dat we direct moeten aanpakken is het verder optimaliseren van de oogstopbrengsten, omdat het een doorslaggevende factor zal zijn bij het behalen van de doelstelling voor 2050.

Hoewel het aanpakken van de klimaatverandering, het verbeteren van de kwaliteit en de vruchtbaarheid van landbouwgrond en het zorgen voor voldoende water tijd zal vergen, kunnen we nu al efficiënter voedsel gaan sorteren. Dit kunnen we bereiken door de allernieuwste voedselsorteertechnieken en machines te gebruiken, die een beter rendement hebben, meer winst voor verwerkers opleveren en, heel belangrijk, meer kennis opleveren die we verder in de verwerkingsketen kunnen gebruiken.

Het is belangrijk te erkennen dat, naast de behoefte aan meer voedsel, de vraag naar meer keuze en afwisseling ook stijgt. Dit is vooral het geval in ontwikkelingslanden die het consumptiepatroon van de westerse middenklasse overnemen en zo een grotere verscheidenheid aan voedseltypes en restaurants willen.

140 000 ton frieten

Naarmate gezinnen minder voor de traditionele thuis bereide kost kiezen, groeit de vraag naar kant-en-klare maaltijden, en komen er nieuwe kansen, maar ook obstakels die we moeten overwinnen.

Een gemiddelde frietverwerker produceert 140 000 ton frieten per jaar. Door het rendement te verbeteren met slechts 0,5 procent door middel van moderne sorteertechnologie, kan een verwerker naar schatting 90 vrachtwagenladingen van de weg houden, op basis van een gewicht van 25 ton per vrachtwagen.

Het moet beklemtoond worden dat dit principe kan uitgebreid worden tot alle gebieden van de voedselproductie. Dit is bijzonder relevant omdat de United States Department for Agriculture (USDA) onlangs bekendmaakte dat 31% van het voedsel dat in Amerika geteeld wordt, niet beschikbaar is voor menselijke consumptie, op het niveau van de kleinhandel en de consument. Wanneer het rendement verhoogd wordt, kan de industrie helpen om dit verlies te minimaliseren.

Hetzelfde rapport maakt ook gewag van een verlies van 51 miljoen ton voedsel in de VS. Omgerekend vertegenwoordigt dit een winstverlies van 161 miljard USD (145,3 miljard euro) tegen kleinhandelsprijzen.

Het rendement met slechts één procent verhogen

Om dit te helpen oplossen, investeert de voedselsorteerbranche in technologische ontwikkelingen om blijvende efficiëntiewinst te realiseren. De TOMRA 5B-sorteermachine is bijvoorbeeld een systeem dat niet alleen sorteert volgens de specificaties van de klant, maar hem ook een stijgende aanvoer van gegevens en gemakkelijk te interpreteren statistieken levert, die hij kan gebruiken om toekomstige rendementen te verbeteren.

TOMRA’s Smart Surround View kan het aantal valse uitstoten met 20% verminderen, zodat er aan het eind van de rit meer en beter voedsel overblijft, en er minder afval ontstaat.

De capaciteit om efficiënt groenten, aardappelen en noten te sorteren, die meer dan 19% van de totale hoeveelheid weggegooid afval in de VS alleen vertegenwoordigen, kan een enorme impact hebben. Door het rendement met slechts één procent op te trekken is het mogelijk de eindhoeveelheid van dit type product in de VS met 11 miljoen ton te verhogen. Toegepast op een wereldwijde schaal lijkt de voedseldoelstelling voor 2050 plots meer haalbaar.

Deze verbeteringen, zoals ze door de TOMRA 5B-sorteermachine worden gebracht, zullen leiden tot een teruggewonnen product dat ooit bij het afval terechtkwam. Een voedseltype dat in zijn oorspronkelijke vorm niet in aanmerking komt voor de verkoop kan opgevist worden voor het maken van aardappelvlokken, tomatensauzen of andere alternatieven. Het kan ook als een product van tweede keuze verkocht worden, zodat afval bij elke stap van het proces verminderd wordt.

Voordelen van rendementsverbetering

  • Beschikbaarheid van grondstoffen verhogen
  • Winstgevendheid stimuleren
  • Ervoor zorgen dat voedsel gebruikt kan worden voor zijn initiële doel
  • Identificeren welk product zijn weg in de voedselketen kan vinden als alternatief product
  • Geldige beslissingen nemen over de kwaliteit van het product
  • De hoge kwaliteitsniveaus handhaven die door consumenten verwacht worden en die in toenemende mate geïnteresseerd zijn in wat ze kopen

Lees alles over rendementsoptimalisatie in het Thought Leadership artikel van Roel Molenaers, Hoofd Product Management, TOMRA Sorting Food.