Deel deze pagina

Frietrevolutie door de introductie van Sort-to-Spec

TOMRA Sorting kondigt de ontwikkeling van een nieuwe revolutionaire functie voor de frietindustrie aan: Sort-to-Spec.

08 september 2014

Sort to spec

Sort-to-Spec is een intelligent systeem dat de sorteerparameters van zijn machines ononderbroken en in reële tijd aanpast voor een maximale productkwaliteit en klanttevredenheid. Sort-to-Spec detecteert en verwijdert ongewenste verkleuringen en vervormde producten uit de volledige productstroom.

In het verleden werden sorteerders en hun vooraf gedefinieerde sorteerparameters met een grote dosis buikgevoel, ervaring en veel geduld ingesteld. En het resultaat was eenvoudig gesteld ofwel goed of slecht. Daarnaast moest de sorteermachine continu aangepast worden aan de schommelingen in de productstroom. Het hoeft geen betoog dat deze traditionele sorteerwijze veel moeite kost om een consistente kwaliteit van het afgewerkt product te behouden zonder toegevingen te doen aan procesverbetering.

Sort-to-Spec

Als antwoord op deze uitdagingen heeft TOMRA zijn nieuwe Sort-to-Spec-functie geïntroduceerd. Deze functie, die eenvoudig kan geïntegreerd worden in een bestaande optische sorteermachine van TOMRA, genereert een continue gegevensstroom. Deze vloed van informatie, afkomstig van de volledige productiestroom, wordt voortdurend in reële tijd geëvalueerd door het Sort-to-Spec-systeem en de nodige aanpassingen als antwoord op de inconsistente productstroom worden onmiddellijk doorgegeven.

Met Sort-to-Spec kan de sorteermachine automatisch op kleurdefecten en grootte sorteren. Het intelligente systeem analyseert de binnenkomende productstroom in reële tijd aan de hand van specifieke algoritmen en de meetresultaten leveren optimale sorteerspecificaties op. Sort-to-Spec monitort de productstroom proactief, neemt logische stuk-per-stuk beslissingen en bepaalt wat aanvaard en wat geweigerd wordt. De beslissing om te aanvaarden of te weigeren is gebaseerd op de berekende uitvoer van de sortering en Sort-to-Spec garandeert optimale sorteerresultaten met een maximale kwaliteit van het uitgevoerde product.
Bovendien maakt Sort-to-Spec het mogelijk om grote volumes op objectieve wijze te analyseren, met een inspectiegraad van 100%. Dit resulteert in uiterst accurate informatie over elk voorwerp dat door de verwerkingslijn passeert. Volgens Roel Molenaers, Product Manager Food bij TOMRA Sorting, vormt deze proactieve functie een grote troef voor de klant. Ze vergroot de winstmarge voor de klant door afval te verminderen en de consistentie van het eindproduct te verbeteren.

De Sort-to-Spec-functie kan toegevoegd worden aan elke nieuwe of bestaande optische TOMRA-sorteerder.

Sinds 2013 kan TOMRA terugblikken op succesvolle implementaties van Sort-to-Spec bij verschillende aardappelverwerkers.

Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een gratis demonstratie met uw eigen product of als u meer informatie wilt: food@tomra.com.