Deel deze pagina

TOMRA TREEDT TOE TOT NIEUW INITIATIEF VOOR PLASTIC ECONOMIE OM HET WERELDWIJDE PLASTICSYSTEEM TE HERVORMEN

De wereldwijde leverancier van sensorgebaseerde oplossingen, TOMRA, is toegetreden tot New Plastics Economy, een driejarig initiatief voor een wereldwijde plastic waardeketen volgens de principes van de circulaire economie.

06 januari 2017

plastic afval aan kust
Copyright: Herianus/Thinkstock

Onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation, brengt het initiatief bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers samen om de overgang naar een effectiever wereldwijd systeem voor plastic te versnellen. De drie hoofddoelen van het project zijn de creatie van een verbeterde plastic afvaleconomie, het verminderen van plastic afval in natuurlijke systemen en het ontkoppelen van de productie van plastic van fossiele energiegrondstoffen.

TOMRA is één van de vijf leden van het New Plastics Economy initiatief, dat samenwerkt met meer dan 40 organisaties uit de plastic waardeketen en wordt gesteund door academici, ondernemers en filantropen.

Als onderdeel van het initiatief stelden nieuwe leden tijdens een workshop in Londen in december 2016 details van innovatieve pilootprojecten voor het opnieuw uitvinden en opnieuw ontwikkelen van de toekomst van plastic voor. Daaronder een initieel project voorgesteld door TOMRA Sorting Recycling dat focust op het sorteren van plastic.

Stefan Ranstrand, Voorzitter en CEO van TOMRA, zegt over het toetreden tot dit initiatief: “Samenwerken met de Ellen MacArthur Foundation als lid van het New Plastics Economy netwerk vormt een goede kans om onze inspanningen voor de manier waarop plastic wereldwijd wordt gebruikt en gerecycled, te verbeteren. De doelstellingen van het initiatief vullen onze eigen visie als leider van de hulpbronnenrevolutie aan en helpen een circulaire economie voor plastic te ontwikkelen.”

“Afval in zee is een groeiend wereldwijd probleem en als lid van het initiatief zullen we ons daarop concentreren. Plastic afval vertegenwoordigt een groot deel van het afval in zee en het verhogen van de waarde van opgevist plastic, door het de moeite waard te maken om te recyclen en te hergebruiken, zal het aandeel plastic in het afval in zee verminderen. Met onze technologieën kan de recyclingwijze van plastic worden gewijzigd, zowel kwalitatief als kwantitatief, en we kijken ernaar uit een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een verbeterde wereldwijde plastic waardeketen,” zegt Ranstrand.

In januari 2017 stelt de New Plastics Economy zijn nieuwste bevindingen voor aan wereldleiders en bedrijven tijdens het jaarlijks Wereld Economisch Forum in Davos.

Rob Opsomer, Lead, New Plastics Economy initiative, verklaart: “De New Plastics Economy werkt aan een complete heroverweging en hertekening van onze wereldwijde plastic waardeketen en een beter beheer van plastic na een eerste gebruik vormt hierbij een belangrijke stap. Ik ben verheugd te kunnen rekenen op de actieve betrokkenheid van iedereen, met inbegrip van TOMRA, bij het bepalen van de richting, de gemeenschappelijke systemen en standaarden en om de innovatie in gang te zetten, zodat we kunnen evolueren naar een plastic waardeketen die werkt.”