Deel deze pagina

Woorden doen weinig, daden maken het verschil

We kunnen van de hulpbronnenrevolutie alleen maar een succes maken wanneer onze daden meer weerklinken dan onze woorden.

20 september 2017

natuurlandschap

Door Stefan Ranstrand, Voorzitter en Chief Executive Officer, TOMRA Systems ASA

De hulpbronnenrevolutie omvat talrijke elementen, maar het belangrijkste is dat er actie wordt ondernomen om hulpbronnen wereldwijd maximaal te laten renderen.

Dat ondernemingen en andere organisaties het gebruik van de eindige hulpbronnen van onze planeet moeten aanpakken en aan de behoeften van de snel groeiende bevolking moeten voldoen, daar is al veel over gezegd, maar dat kan niet worden bereikt zonder multi-disciplinaire samenwerking en creatieve oplossingen van de talrijke belanghebbenden.

Wij erkennen dat de wereldwijde hulpbronnen onder een nooit geziene druk staan en dat een effectief gebruik ervan de duurzame ontwikkeling kan garanderen. In de komende 40 jaar moet een derde meer mensen worden gevoed, met dezelfde beschikbaarheid van landbouwgrond als vandaag. Het is duidelijk dat er verandering nodig is.

We erkennen ook dat gewoon identificeren dat er verandering nodig is, niet volstaat. Het scheppen van kansen en ontwikkelen van een nieuwe aanpak is essentieel om het probleem op te lossen, maar zonder actie kan het doel niet worden bereikt.

Vooruitgang door technologie

Intelligente oplossingen zullen centraal staan bij die hulpbronnenrevolutie en dit is vooral het geval op het vlak van technologie, die een vitale rol bij het succes kan en zal spelen.

Sensorgebaseerde oplossingen optimaliseren onze hulpbronnen door ze gemakkelijker te vinden, gebruiken, beheren, terug te vorderen, recyclen en nieuw leven in te blazen.

Met instructie en overreding kunnen we mensen en organisaties helpen om meer hulpbronnen te verkrijgen, er minder van te gebruiken en meer opnieuw te gebruiken, wat zal helpen om van de planeet een duurzamere omgeving voor zijn bewoners te maken.

Een visie voor een circulaire economie

Het Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie (EAP) is gericht op het verhogen van de inspanningen om het natuurlijke kapitaal te beschermen, hulpbronnenefficiënte, koolstofarme groei en innovatie te stimuleren en de gezondheid en het welzijn van mensen te handhaven, rekening houdend met de natuurlijke limieten van de aarde.

De visie van dit programma voor de lange termijn is dat de bevolking tegen 2050 goed zal leven, ruim binnen de ecologische limieten van de planeet, met voorspoed en in een gezond milieu dankzij een innovatieve en circulaire economie.

Deze circulaire economie betekent dat niets verloren gaat en dat de natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden beheerd, dat de biodiversiteit beschermd, gewaardeerd en hersteld wordt op manieren die de veerkracht van de maatschappij versterken.

Een belangrijke factor bij koolstofarme groei is het ontkoppelen van hulpbronnengebruik, dat de toon zal aangeven voor een veilige en duurzame wereldwijde maatschappij, iets wat bij TOMRA's missie past om sensorgebaseerde oplossingen te leveren voor een optimaal rendement van hulpmiddelen, en het optimaliseren van de kostbare wereldwijde hulpbronnen.

Onze visie is gedurfd, maar de mogelijkheden gaan veel verder dan die van de EU. Wereldwijd moeten landen bijdragen tot de hulpbronnenrevolutie door de manier waarop de eindige hulpbronnen vandaag worden gebruikt en hergebruikt, te herzien.

Dat kan alleen lukken dankzij een collectieve inspanning van overheden, politici, bedrijven en de algemene bevolking.

Innovatie via educatie

We weten dat we meer moeten doen om de aarde voor toekomstige generaties te beschermen en erkennen dat educatieve acties een belangrijke rol zullen spelen om deze boodschap voor onze nakomelingen hard te maken.

UNESCO legt grote nadruk op Education for Sustainable Development (ESD), dat mensen stimuleert om hun denk- en handelswijze aan te passen aan een duurzame toekomst door de toegang tot goede opleidingen en duurzame ontwikkeling op alle niveaus en in alle sociale omgevingen te verbeteren.

Het doel bestaat erin de maatschappij te veranderen door het onderwijs te heroriënteren en mensen te helpen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, waarden en gedragingen die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling.

Om dit te helpen bereiken is ESD toegevoegd om de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s) die voor de volgende 15 jaar door de internationale gemeenschap zijn aangenomen, te helpen bereiken. Global Citizenship Education maakt daar deel van uit. TOMRA heeft zich voor de ontwikkeling van zijn "corporate social responsibility" programma van 2016 tot 2020 sterk geïnspireerd op de SDG’s en werkt momenteel aan het dienovereenkomstig afstemmen van ons nieuwe CSR-programma.

Hoewel UNESCO verantwoordelijk is voor de coördinatie van het Global Action Programme op ESD, kunnen we allemaal een rol spelen in het helpen vormen van percepties en attitudes tegenover het rendement van hulpbronnen door op te voeden en betrokken te zijn.

Van het herkennen van de voordelen van een circulaire economie, de bijdrage tot een duurzaam gebruik en hergebruik, tot het integreren in onze persoonlijke en bedrijfscultuur, en door onze beloften om positieve actie te ondernemen gestand te doen, zullen we uiteindelijk bijdragen aan het ten uitvoer brengen van de hulpbronnenrevolutie.