Deel deze pagina

Menselijke consumptie: aan de basis van elke TOMRA-activiteit

Aan de basis van elke TOMRA-activiteit ligt de menselijke consumptie van die hulpbronnen, die ons helpt onze missie om de productiviteit van hulpmiddelen te optimaliseren, vorm te geven.

05 december 2016

Door Stefan Ranstrand, Voorzitter en Chief Executive Officer, TOMRA Systems ASA

Naarmate de wereldbevolking groeit, komen de hulpbronnen wereldwijd onder steeds grotere druk te staan. Eenvoudig gesteld stijgt het aantal consumenten sneller dan de capaciteit van de planeet om ze duurzaam te onderhouden op basis van de huidige efficiëntieniveaus.

Mensen liggen aan de basis van alle zakelijke activiteiten, maar bij TOMRA heeft ons werk evenzeer te maken met het opvoeden van mensen over hoe ze anders kunnen denken en handelen omdat het hen helpt hun steeds veranderende doelen en behoeften te bereiken.

Dit evenwicht kan ervoor zorgen dat toekomstige generaties de kennis en de middelen hebben om een optimale productiviteit van hulpbronnen te garanderen, in combinatie met de geavanceerde technologie om de actuele problemen op te lossen.

Huidige aanpak

Duurzame consumptie is één van de 17 Sustainable Development Goals van de VN (UN SDG’s), die gedefinieerd werden om landen en hun burgers te helpen samen te werken aan langetermijn doelstellingen om van de planeet een betere plek te maken voor haar bewoners.

Om duurzaam te consumeren is het belangrijk om de huidige aanpak van de wereldbevolking van natuurlijke hulpbronnen te bekijken en hoe ze worden gebruikt en hergebruikt.

Volgens schattingen van de VN, zal de wereld tegen 2050 9,6 miljard bewoners tellen. Om de huidige levensstijl te kunnen aanhouden, zijn er bijna drie keer zoveel natuurlijke hulpbronnen nodig dan de wereld kan leveren, wat simpelweg onmogelijk is.

Nu het verbruik van voedsel, water, grondstoffen en energie snel stijgt, heeft de wereld een manier nodig om deze hulpbronnen duurzamer te gebruiken en te beheren, terwijl er ook stappen moeten gezet worden om tegelijkertijd de afhankelijkheid ervan te verminderen.

Bevolkingsonevenwicht

Verschillende bevolkingen en culturen gebruiken hulpbronnen op andere manieren, en er zijn grote patroonverschillen wereldwijd.

De actiegroep Friends of the Earth (FOE) schat dat mensen momenteel ongeveer 50 procent meer hulpbronnen extraheren en gebruiken dan slechts 30 jaar geleden, voor een totaal volume van ongeveer 60 miljard ton grondstoffen per jaar. Dit is hetzelfde gewicht als 40 Empire State Buildings.

Het meeste verbruik vindt echter nog steeds plaats in ontwikkelde landen, met de rijkste naties die meer dan 10 keer meer natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan die in ontwikkelingsgebieden.

Iemand die in Noord-Amerika leeft, verbruikt gemiddeld 90 kg hulpbronnen bij zijn dagelijkse activiteiten, vergeleken met 45 kg in Europa en slechts 10 kg in Afrika. Hoewel er inspanningen worden geleverd om dit aan te pakken, met een daling van 30 procent van de hoeveelheid hulpbronnen vereist om één dollar BBP te produceren vergeleken met 30 jaar geleden, is het verbruik van hulpbronnen nog steeds groter dan de voordelen die behaald worden door grondstoffenefficiëntie.

Naarmate ontwikkelingslanden zich meer en meer op het wereldtoneel tonen dankzij een verhoog gebruik van technologie, meer en minder dure productiecapaciteit en een toenemende afhankelijkheid van import - en hulpbronnen - zal de uitdaging alleen maar groeier, en is er dus een innovatieve aanpak nodig die het consumptieprobleem in ontwikkelingslanden aanpakt en ervoor zorgt dat vooruitgang in ontwikkelingslanden gepaard gaat met duurzame praktijken.

FOE heeft kortetermijn maatregelen geïdentificeerd die kunnen helpen om de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, zoals de invoering van beleidsmaatregelen om de geldwaarde van natuurlijke hulpbronnen te verhogen, en om hulpbronnenefficiënt gedrag te belonen. Deze maatregelen zijn ook gericht op het aanmoedigen van organisaties om beter met hulpbronnen om te springen door middel van technologie, en om het recyclingpercentage waar mogelijk gevoelig op te krikken.

Op de middellange tot lange termijn kan het informeren van klanten over de kansen om hun gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en het bewustmaken van de positieve impact van het gebruiken en hergebruiken van materialen deze denkwijze ingang laten vinden in de maatschappij en bij bedrijven.

Hoe TOMRA helpt

Bij TOMRA erkennen we de nood aan een hulpbronnenrevolutie. Daarom verkennen onze afdelingen Sorting en Collections voortdurend nieuwe manieren om de productiviteit van hulpbronnen te verhogen.

De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot het creëren van een machine om de teruggave van lege drankverpakkingen te automatiseren. Deze innovatie startte de ontwikkeling van TOMRA’s emballage-inname business, die consumenten en bedrijven ertoe aanspoort verpakkingen te hergebruiken.

Onze afdeling Materials Recovery vult de emballage-inname machines aan om de terugwinning van waardevolle materialen te automatiseren en te optimaliseren en de materiaalkwaliteit te handhaven; zo is bv. PET plastic 10 cent meer waard wanneer het wordt ingenomen en verwerkt met TOMRA’s systeem, en we passen deze filosofie op alle materialen toe. Zelfs kleine verbeteringen kunnen tot voordelen op grote schaal leiden.

Collectieve aanpak

TOMRA Sorting Food, Recycling en Mining zijn omvangrijke operaties die de complete inname, sortering en distributie van waardevolle materialen willen verbeteren, maar het doel delen om dat te doen op minder tijd en met minder energie.

Deze ethos zit ingebakken in elk deel van de organisatie en weerspiegelt de uitdagingen die de planeet als geheel moet doorstaan. We moeten manieren vinden om meer te produceren en te gebruiken zonder meer druk op hulpbronnen uit te oefenen.

Om dit te bereiken moeten we opnieuw bedenken hoe we de eindige reserves van de planeet kunnen verkrijgen, gebruiken, hergebruiken en optimaliseren. Tegelijkertijd moeten we de huidige en toekomstige generaties vertellen over de nood om te blijven innoveren en nieuwe manieren te vinden om meer te doen met minder. Alleen dan kunnen we het doel van optimale productiviteit van hulpbronnen bereiken.

* * *

TOMRA wil een revolutie op het gebied van hulpbronnen teweegbrengen. Door voortdurend onderzoek en innovatie creëren we de technologie om de optimale productiviteit van hulpbronnen en een duurzamere planeet te bewerkstelligen. Zie www.tomra.com/our-mission.