Deel deze pagina

Duurzaamheid en productiviteit – hoe kunnen bedrijven met succes beide bereiken?

Duurzaamheid en productiviteit hoeven elkaar niet uit te sluiten – een gerichte aanpak van beide kan zowel economische als ecologische voordelen hebben.

15 september 2016

DoorStefan Ranstrand, Voorzitter en Chief Executive Officer, TOMRA Systems ASA

Elke onderneming is zich bewust van de uitdagingen bij het verhogen van de productiviteit zonder een negatieve impact te hebben op andere onderdelen van de onderneming.

Als processen kunnen gestroomlijnd worden en de uitvoer verhoogd, zouden de meeste bedrijven die kans grijpen, maar ten koste van andere dingen buiten het specifieke businessmodel van de organisatie en het werkingsgebied.

In vele industrieën is één van de belangrijkste neveneffecten van meer uitvoer de impact op het milieu, waarbij een groter gebruik van hulpbronnen begrijpelijk een effect op duurzaamheid heeft.

Het is daarom een gevaarlijke evenwichtsoefening om productiviteit af te wegen tegen duurzaamheid, maar de twee sluiten elkaar niet uit. In de 21ste eeuw zijn er manieren om beide te verhogen, die niet alleen tastbare voordelen brengen, maar ook het welzijn van onze planeet op de lange termijn handhaven.

Evenwichtsoefening

Een belangrijk onderdeel in de evolutie van productiviteit zijn nieuwe innovaties in technologie, die aanzienlijk hebben geholpen om processen te stroomlijnen en bedrijven een competitief voordeel te bieden.

Uiteraard is één van de gevolgen hiervan het effect op het milieu. Toen de industriële revolutie in de 18de eeuw een enorme groei van de verwerkende industrie tot stand bracht, was er instant succes voor bedrijven die meer konden maken voor minder.

Om dat te bereiken was een grote stijging nodig van het aantal hulpbronnen om de machine te laten werken, van kolen tot andere grondstoffen zoals olie.

Dat had niet alleen rampzalige gevolgen voor de atmosfeer, met een sterke toename van de vervuiling, maar ook voor de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde, met belangrijke grondstoffen die meedogenloos werden opgedolven.

Hoewel er in de volgende jaren en eeuwen veranderingen optraden in de manier waarop machines aangedreven en gebruikt werden, ging de stijging van de wereldwijde activiteit gepaard met veel meer machines en een enorme druk op de hulpbronnen, wat vragen oproept hoe we dit niet-duurzame gedrag kunnen verminderen zonder aan efficiëntie in te boeten.

Nieuwe denkwijzen

Nieuwe innovaties vereisen nieuwe denkwijzen en om grote veranderingen teweeg te brengen moet er zeer goed nagedacht worden over elke beslissing.

Niet alleen moeten machines duurzamer werken, en minder van de eindige hulpbronnen van de planeet gebruiken, maar ze moeten ook organisaties in staat stellen te functioneren zonder de eigen behoefte om waardevolle grondstoffen op te delven, te verhogen.

Met een verwachte stijging van de wereldbevolking met 30% in de komende 40 jaar, moet de productiviteit van hulpbronnen stijgen om voor duurzame ontwikkeling te zorgen, wat betekent dat er kansen moeten gecreëerd worden om meer te verkrijgen en minder te verbruiken, en ook om de circulaire economie te voeden door waardevolle hulpbronnen opnieuw te gebruiken.

Technologie zal bij dat alles een centrale rol spelen. Het is TOMRA's missie om die transformatie te ondersteunen door aan bedrijven de machines te leveren die kunnen helpen het evenwicht te vinden tussen productiviteit en duurzaamheid.

Hulpbronnen optimaliseren

TOMRA’s sensorgebaseerde oplossingen bieden een brede waaier aan intelligente oplossingen voor het optimaliseren van hulpbronnen, en gedurende 40 jaar is de klemtoon gelegd op het verfijnen van de technologie zodat hulpbronnen kunnen gevonden worden, gebruikt, beheerd, geherclaimd, gerecycled en nieuw leven ingeblazen om een continue, duurzame cirkel te verkrijgen.

Van recycling tot mijnbouw tot voedselproductie tot emballage-inname, sensorgebaseerde technologie speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de circulaire economie en helpt organisaties om de productiviteit te verhogen zonder het milieu te schaden.

Om ervoor te zorgen dat nieuwe technologie bedrijven en hun doelstellingen blijft ondersteunen is het belangrijk om zich te blijven concentreren op het veranderen van de manier waarop de wereld zijn hulpmiddelen verkrijgt, gebruikt en hergebruikt door toekomstige grote innovaties te bestuderen en te bekijken hoe ze milieu- en zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Dit kan alleen worden bereikt via de collectieve inspanningen van de industrie en innovators, die samen de enorme voordelen kunnen vastleggen van het gebruik van sensorgebaseerde technologie om processen te stroomlijnen en het rendement en de productiviteit te maximaliseren, zonder aan de levensbelangrijke hulpbronnen van onze planeet te raken, zodat een duurzame toekomst ontstaat.

* * *

TOMRA wil een revolutie op het gebied van hulpbronnen teweegbrengen. Door voortdurend onderzoek en innovatie creëren we de technologie om de optimale productiviteit van hulpbronnen en een duurzamere planeet te bewerkstelligen. Voor meer informatie, zie https://www.tomra.com/en/about-us/our-mission/