Del denne siden

Gruvedrift

TOMRAs sensorbaserte sorteringsløsninger er er et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle oppredningsmetoder i gruveindustrien.

TOMRA mining technology

Våre sensorbaserte sorteringsløsninger for malm og mineraler gjenkjenner materialene basert på farge, atomtetthet, gjennomsiktighet og ledningsevne, og er et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle oppredningsmetoder,samt til å forlenge driften i en gruve. Besøk Gruvedrift-seksjonen på vår engelske hjemmeside for mer informasjon.