Del denne siden

TOMRA True Vision™

TOMRA True Vision™ er den mest avanserte teknologien tilgjengelig for gjenkjenning av kasser og flasker i kasser.

TOMRA True Vision™ kasse-gjenkjenningsteknologi er utviklet for å løse komplekse gjenkjenningsutfordringer for kasser og flasker i kasser, uten å gå på kompromiss med brukshastigheten.

Normalt benyttes forskjellige standardkomponenter, mens optikken og lyssystemene i TOMRA True Vision™ er spesielt utviklet av TOMRA for å maksimere prestasjonene til akkurat denne oppgaven.

TOMRA True Vision™-optiske system er patentert og gir bilder og data av høyeste kvalitet.

TOMRA True Vision

Fordeler:

1 Kontinuerlig videoovervåking

  • TOMRA True Vision™-systemet overvåker kontinuerlig kassen hele veien gjennom gjenkjenning, noe som gir større sikkerhet for eieren.

2 Høyeste nøyaktighet pga. høyere differensiering.

  • Kasser kan inneholde flasker som ligner på hverandre, men som har forskjellig pant.
  • Med TOMRA True Vision™-teknologien skilles disse flaskene fra hverandre med ekstrem høy nøyaktighet, pga. av en rekke kjennetegn som måles og registreres.

3 Nøyaktig gjenkjenningsfunksjon sikrer korrekt pant.

  • Forskjellige kasser kan ha samme form, men forskjellige farger og pant. Kassefarge-funksjonen skiller kasser basert på farge.
  • Kasser kan ha forskjellig form og farge, men være fra forskjellige merker. Logo-gjenkjenningsfunksjonen skiller raskt kassene basert på logo.