Del denne siden

Kun ombruksflasker

Installering i markeder som kun aksepterer ombruksflasker kommer normalt med et system som sorterer og lagrer tomflaskene på et bord eller SoftDrop™.

refillable containers

En ombruksflaske er vanligvis en plast- eller glassflaske. Flaskene samles av bryggeriet/distributøren for rengjøring og påfylling. Disse produktene blir ofte solgt og returnert i kasser.

TOMRAs FrontEnd-portefølje kommer med Sure Return™ teknologi for enkeltemballasje og True Vision™ for gjenkjenning av kasser.