Del denne siden

Ditt marked

TOMRA har en rekke panteløsninger som er tilpasset forskjellige markedssegmenter.

Valg av riktig panteløsning er avhengig av forskjellige faktorer. Fordelingen mellom tomflasker du mottar og volumet, er relevant i forhold til den panteløsningen du bør velge. For det første kan tomflasker deles inn i to hovedkategorier, gjennvinningsflasker og ombruksflasker. 

Gjenvinningsflasker

Gjenvinningsflasker vil ikke ombrukes, men blir sortert, komprimert og sendt direkte til et resirkuleringsanlegg.

Sortering og komprimering i butikken gjør det mulig å holde materialene "rene", altså atskilte fra andre typer flasker eller andre uønskede materialer. Dette gjør at materialene kan gjenvinnes til nye drikkeflasker, og ikke blir nedgradert til mindre verdifulle materialer.

Ombruksflasker

Ombruksflasker gjenkjennes av automatene våre, enten individuelt eller i kasser, og sorteres og lagres deretter i butikken før de sendes tilbake til bryggeriet/distributøren for rengjøring og påfylling.