Del denne siden

InPac

En InPac™-panteautomat med all funksjonalitet i én enhet, med intern lagring med eller uten komprimering.

TOMRAs InPac-systemer er fullstendig operasjonelle frittstående automater. I noen butikker er automaten bygget inn i veggen, vanligvis med emballasjetømming på baksiden. I noen butikker har man installert flere automater, med en for hver type emballasje. 

Produktgruppe

 

 

T-70

T-70 is specially developed for locations collecting medium volumes of containers. This fast and reliable reverse vending machine has a compact size that makes it an ideal solution for sites with limited space.

  • FAST AND EASY
  • Content Block
  • Smart