Del denne siden

Om pantesystemer

En panteløsning tilbyr en automatisert metode for innsamling, sortering og behandling av innleverte brukte tomflasker for gjennvinning eller ombruk. I løpet av de 45 årene som disse systemene har vært i bruk, har de vært en enestående suksess for forbrukerne, bedriftene og miljøet.

Panteløsningene er kjernen i moderne pantesystemer som i årevis har vist returandeler fra 70 % til nesten 100 % av solgte drikkevareemballasjer.

Ingen andre avfalls- eller innsamlingssystemer kommer i nærheten av å matche disse tallene. Automatiserte panteløsninger viser sin lønnsomhet med en meget lav kostnad per innsamlede tomflaske.

Retursystemfordeler

Innsamling med retursystemløsninger betyr:

1 Bedre forretninger

  • En dokumentert løsning som holder avfallet borte fra gatene og reduserer behovet for andre og dyre avfallsløsninger.
  • Arbeidsbesparelser for butikken pga. automatisering av manuelle oppgaver.
  • Frigjøring av plass og besparelser innenfor logistikk, fordi materialet komprimeres og reduserer lagerplassen i butikken og på lastebiler.

2 Bedre for miljøet

  • Maksimerer materialverdi og vedlikeholder materialegenskaper ved at beholderne sorteres etter materialetype.
  • Dette holder materialene så rene at de kan resirkuleres til nye beholdere og dermed lukkes den materiale syklusen og nedgradering unngås.
  • Reduksjon av transportbehovet, fordi materialet sorteres og komprimeres på stedet, noe som optimaliserer transportkapasiteten og man unngår unødvendig transport i sorteringsfasen.

3 Mer praktisk og engasjerende for brukerne

  • Gjør resirkulering lettere fordi retursystemet normalt plasseres inne eller ved inngangen av dagligvarebutikker.
  • Gjør resirkulering lettere, fordi det går raskt og rent for seg og i kombinasjon med øyeblikkelig belønning vil det motivere til videre bruk.
  • Engasjerer brukerne ytterligere, ved å ta i bruk retursystemenes muligheter som et verktøy for salgskampanjer, branding og programmer for bedriftens samfunnsansvar.