Del denne siden

Automatiske returløsninger for gjenvinning


TOMRA er verdensleder innenfor pantesystemer, med omtrent 80 000 installasjoner i mer enn 60 land. Fra førsalgsekspertise og rådgivning om innkjøp til ettersalgsservice, kan du stole på at TOMRA har de beste automatene for innsamling og resirkulering av aluminiumsbokser samt glass- og plastflasker.

Dagens forbrukere bruker samlet 1,4 billioner drikkeflasker hvert år, noe som er veldig mye emballasje, som kan samles inn og brukes på nytt eller resirkuleres.  Riktig behandling av brukt emballasje, bevarer verdifulle ressurser som energi, vann og råolje, og reduserer klimagassutslippene.

Brukerne får en øyeblikkelig belønning når de returnerer brukte tomflasker, noe som motiverer til gjentatt bruk som igjen øker innsamlingsmengden. Panteløsningene er ofte en integrert del av dagligvarebutikken, noe som gjør den daglige resirkuleringen praktisk, effektiv og lønnsom for alle parter.