Share this page

TOMRAn Palautuslaitteiden Kierrätys

Tällä sivulla kerromme, miten TOMRAN pullonpalautusautomaatit ja taustalaitteistot tulee poistaa käytöstä ja kierrättää noudattaen EU:n antamaa direktiiviä 2012/19/EU, koskien sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämistä ja kierrättämistä (Waste Elecrical and Electronic Equipment, WEEE).

WEEE direktiivi asettaa tietyt kansalliset velvoitteet sähköisiä ja elektronisia osia sisältävien laitteiden kierrättämisestä ja hävittämisestä, kun ne poistetaan käytöstä.

WEEE wheelie bin symbol

Kaikissa WEEE-direktiivin piiriin kuuluvissa tuotteissa tulee olla Euroopan neuvoston hyväksymä tunnus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Ko. symbolissa on kuva jätesäiliöstä, jonka päällä on rasti. Lisäksi kuvan alla saattaa olla musta viiva. Musta viiva osoittaa, että tuotteet on saatettu markkinoille vuoden 2005 jälkeen, jolloin direktiivi tuli voimaan.

Edellä mainittu symboli sekä tälle sivulle johtava nettiosoite www.tomra.com/weee löytyvät TOMRA pullonpalautusautomaattien ja taustalaitteistojen tunnuslevyiltä

Tarkemmat purku-/kierrätysohjeet löytyvät alla olevista tuotekohtaisista linkeistä.

Pullonpalautusautomaatit


T-9 Bottle

T-9 Bottle/Crate

Backroom equipment


MultiPac

EasyPac (Along 1x compactor)

EasyPac (Along 2x compactor)

EasyPac (Across 1x compactor)

EasyPac (Aside 2x compactor)

EasyPac (Offset 1x compactor)

Depot equipment


Singulator

Conveyor

Recognition system