Share this page

Mitä tyhjien juomapakkausten panttijärjestelmä tarkoittaa, ja miten se toimii?

Ympäri maailman paine tyhjien juomapakkausten kierrättämiseen kasvaa jatkuvasti. Tavoitteena on vähentää luonnon ja valtamerten saastuttamista sekä säästää rajallisia luonnonvarojamme. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, harkitaan yhä useammassa maassa panttijärjestelmän käyttöönottoa. Panttijärjestelmän avulla juomapakkausista saataisi kierrätykseen 70:stä lähes 100 prosenttiin. Lue lisää panttijärjestelmästä ja siitä, miten se käytännössä toimii.

20 elokuuta 2018

By Wolfgang Ringel, Senior Vice President Governmental Affairs, TOMRA

Ympäri maailman ostetaan joka minuutti miljoona muovipulloa. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2016 maailmanlaajuisesti myytiin yli 480 miljardia muovipulloa. Määrän arvioidaan nousevan vielä 20% vuoteen 2021 mennessä. Kaikista tyhjistä muovipakkauksista päätyy luontoon 32 %, saastuttaen ympäristöämme ja maailman valtameriä. Tämä vastaa yhden roska-autollisen verran muovia kaatamista mereen joka minuutti. Määrä on niin valtava, että vuoteen 2050 mennessä meressä tulee olemaan painossa mitattuna enemmän muovia kuin kaloja. 

Miten voisimme estää ja vähentää muovisten juomapakkausten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, kun niiden valmistus ja kulutus on näin laaja-alaista? Miten voisimme tehokkaasti kierrättää ja käyttää uudelleen tämän materiaalin? Entä miten yhteiskunta saisi motivoitua ihmiset ensisijaisesti kierrättämään tyhjät juomapullot ja -tölkit?

Yhä suositumpi ratkaisu on tyhjien juomapakkausten panttijärjestelmä. Panttijärjestelmän ansiosta muovi-, alumiini- ja lasipakkausten palautusmäärät nousevat jopa 40% korkeammalle muihin kierrätysjärjestelmiin verrattuna. Pelkästään vuoden 2017 aikana useammassa kuin 40 maassa, jossa panttijärjestelmä on käytössä, kierrätettiin 35 miljardia juomapakkausta yli 82 000 TOMRA-palautusautomaatin kautta. 

Alla olevassa kuvasarjassa näytetään, miten pantillinen pullonpalautusjärjestelmä toimii.

  

MIKÄ ON PANTTIJÄRJESTELMÄ?

How does deposit scheme work

Panttijärjestelmässä juoman myyntihintaan lisätään pieni panttisumma. Pantti hyvitetään kuluttajalle, kun tyhjät juomapakkaukset palautetaan kierrätykseen/pullonpalautusautomaattiin. Panttijärjestelmän käyttöönotto edellyttää yleensä valtion hallinnon hyväksymän lainsäädännön. 

Maailmalla panttijärjestelmä kertakäyttöisille juomapakkauksille on ollut käytössä jo useiden vuosikymmenten ajan ja uudelleentäytettäville juomapakkauksille vieläkin pitempään. Alkuun oli kyse lasinkeräyksestä. Nykyään panttijärjestelmä on käytössä yli 40 maassa, mukaan lukien 10 Yhdysvaltojen osavaltiota. Juomapakkausten panttiarvot Suomessa vaihtelevat 0,10 eurosta 0,40 euroon. 

 

(Katso tästä video,jossa kuvataan panttijärjestelmän rahoitus. Videolla on myös eri maiden poliitikkojen haastatteluja.) 

Image of reverse vending and how does container deposit scheme work

Useissa maissa, joissa on panttijärjestelmä, käytetään automaattisia pullonpalautusautomaatteja (ks. vasemmalla) tehostamaan ja helpottamaan tyhjien pullojen ja tölkkien palautusta. Palautusjärjestelmät myös analysoivat ja lajittelevat kierrätykseen ja uusiokäyttöön menevät juomapakkaukset. Pullonpalautusautomaatit laskevat välittömästi palautettujen pakkausten lukumäärän, hylkää pantittomat pakkaukset ja hyvittää oikean panttisumman kuluttajalle huomattavasti nopeammin, kuin se manuaalipalautuksessa olisi mahdollista. 

Useimmissa päivittäistavarakaupoissa on pullonpalautusautomaatit, joihin asiakkaat voivat palauttaa tyhjät juomapakkaukset. Palautusautomaatista saa kuitin, johon tulostuu asiakkaalle maksettava hyvityssumma. Palautuskuitin voi lunastaa ko. myymälän kassalta tai arvo vähennetään ostosten loppusummasta. Joissakin myymälöissä panttisumman tai osan siitä voi lahjoittaa palautusautomaatin kautta hyväntekeväisyyteen. Tämä ominaisuus on käytössä useassa maassa, myös Suomessa. Lue lisää pullonpalautusautomaateista ja niiden käytöstä.


MIKSI PANTTIJÄRJESTELMÄ KANNATTAA?

Kaksi tärkeintä syytä, miksi panttijärjestelmä nostaa palautusmääriä ja vähentää muovijätettä:

  • Taloudellinen kannustin: Panttijärjestelmä kannustaa ihmisiä palauttamaan tyhjät juomapakkaukset kierrätykseen, jolloin niiden päätyminen luontoon vähenee. Antamalla rahallinen arvo tyhjille pakkauksille, kuluttajille osoitetaan, että niillä on myös yhteiskunnallista arvoa. Tyhjiä pakkauksia arvostetaan ja niitä käsitellään mieluummin resurssina kuin pelkkänä roskana. Tosiasiassa pantit vähentävät juomapakkausten aiheuttamaa roskaamista jopa 80%.
  • Puhtaampi kierrätysmateriaali: Kierrättämällä pullot ja tölkit pullonpalautusautomaatin kautta, saadaan juomapakkaukset kerättyä ja lajiteltua puhtaampina, kuin jos ne lajiteltaisi muiden kotitalousjätteiden seasta. Tämä mahdollistaa juomapakkausmateriaalin käytön uusien pullojen ja tölkkien valmistukseen sen sijaan, että niistä valmistettaisi huonompilaatuisia tuotteita. Se myös vähentää sekä uuden pakkauksen valmistukseen tarvittavaa raaka-aineen määrää, että ympäristön roskaamista.

JUOMAPAKKAUSTEN PANTTIJÄRJESTELMÄT MAAILMALLA

Panttijärjestelmä on käytössä monissa maissa ympäri maailman. Panttijärjestelmän ansiosta näissä maissa palautusprosentti vaihtelee 70:sta melkein 100 prosenttiin . Mikään muu kierrätysjärjestelmä ei yllä läheskään yhtä suuriin palautusmääriin. 

  • NorwayNorja: Norjaa on kauan pidetty juomapakkausten panttijärjestelmän uranuurtajana, jonka kierrätysmallia muut maat ovat kopioineet. Kaikki alkoi siitä, kun TOMRA keksi ja valmisti maailman ensimmäisen pullonpalautusautomaatin vuonna 1972. Nykyään Norjassa on 97% palautusaste tölkeille ja 95% palautusaste PET muovipulloille. Norjassa kierrätystä hallinnoi ja koordinoi Infinitum.
  • GermanySaksa: Saksa on ylittänyt muut maat juomapakkausten kierrätystuloksissa sen jälkeen kun se otti panttijärjestelmän käyttöön vuonna 2003. Palautusprosentti on erittäin korkea .Kaikista muovipulloista palautuu noin 97% ja tölkeistä 99%. Vertailun vuoksi mainittakoon Britannian vaatimaton palautusprosentti 43, kun pakkaukset kerätään siellä vielä toistaiseksi manuaalisesti.
  • LithuaniaLiettua: Liettuassa panttijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, tavoitteena roskaamisen ja paikallishallinnon kulujen vähentäminen sekä kierrätysasteen nostaminen. Ennen panttijärjestelmän käyttöönottoa, vain kolmasosa PET muovipulloista kierrätettiin (34%). Kaksi vuotta myöhemmin, palautusaste on jo noussut 92%:iin TOMRAn pullonpalautusautomaattien avulla.
  • CanadaKanada:Ensimmäinen panttijärjestelmä Kanadassa otettin käyttöön vuonna 1970 ja nykyään se on käytössä lähes kaikissa provinsseissa ja territorioissa. Niissä Kanadan provinsseissa ja territorioissa, jossa panttijärjestelmä on käytössä, on myytyjen kertakäyttöisten juomapakkausten palautusaste 80%, kun vastaava osuus alueilla, joilla pakkaukset kerätään kunnallisen kunnossapito-ohjelman kautta, on keskimäärin vain 50%. Suomi: Palautusasteet Suomessa ovat maailman korkeimpia: Vuonna 2017 palautettiin tölkeistä 94%, KM-pulloista 91% ja lasipulloista 87%. 

Resource Revolution

Eri puolilla maailmaa on alettu yhä useammin vaatimaan, että muutkin maat noudattaisivat YK:n ympäristöviraston joulukuussa 2017 antamaa kehoitusta siitä, että kaikki maat ottaisivat käyttöön tyhjien juomapakkausten panttijärjestelmän. Toukokuussa 2018 Euroopan komissio ehdotti, että jokainen jäsenmaakierrättäisi 90% kertakäyttöisistä juomapulloista vuoteen 2025 mennessä,omien panttijärjestelmien kautta . (Lue lisää Euroopan komission kiertotalouden muovistrategiasta.) 

Yhä useampi alue onkin esitellyt oman pantillisen palautusjärjestelmänsä. Maaliskuussa 2018 Britannian hallitus on ilmoittanut neuvottelevansa tyhjien juomapakkausten panttijärjestelmän käyttöönotosta sen jälkeen, kun Skotlanti syyskuussa 2017 oli ilmoittanut oman panttijärjestelmän aloittamisesta. Kesäkuussa 2018 Intiassa Gujarat’in osavaltiossa vaadittiin pullonpalautusautomaattien käyttöönottoa. Marraskuussa 2018 Australian Queensland’in osavaltiossa käynnistetään myös lainsäädäntö omasta panttijärjestelmästä. Tanskassa mentiin vieläkin pitemmälle, kun he ilmoittivat, että panttijärjestelmän piiriin lisätään vuonna 2020 tuoremehujen ja tuoremehutiivisteiden pakkaukset.

Jäteongelman kasvaessa, on kaikkien omaksuttava kestävämpi tapa elää ja alettava kierrättää luonnonvaroja tehokkaammin. TOMRA haluaa omalta osalta muuttaa kuluttajien ja valmistajien käyttäytymistä ja asennetta. Toimiva tyhjien jumapakkausten panttijärjestelmä on yksi ratkaisu asenteiden muuttamiseksi ja palautusasteen nostamiseksi.