Share this page

Edut

Haluatko lukea lisää tarjoamastamme palkasta, eduista, koulutuksesta ja muista mahdollisuuksista? Lisätietoja löytyy täältä.

Sunflower

Tietoa palkoista ja eduista

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme kilpailukykyisen palkan, joka vastaa alan yleistä tasoa maassa, johon työtehtävä sijoittuu. Lisäksi henkilöstön etupaketti pyrkii monin tavoin parantamaan työntekijöidemme ja heidän perheidensä elämänlaatua ja tarjoamaan heille turvaa. Tarjoamamme eläkkeet ja työntekijän vakuutukset riippuvat paikallisesta lainsäädännöstä ja voivat sen vuoksi vaihdella maittain.

Ammatillinen kehitys ja kouluttautuminen

Kannustamme työntekijöitämme elinikäiseen oppimiseen ja ottamaan vastaan uusia haasteita koko uran ajan. Tuemme ammattitaitoaan kehittäviä työntekijöitä kouluttautumaan edelleen, sillä siitä hyötyvät niin työntekijät, TOMRA, kuin asiakkaammekin.

Kansainväliset työmahdollisuudet

Uskomme, että kansainvälisestä työstä on paljon hyötyä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. TOMRA on kansainvälinen yritys, ja se toimii maailmanlaajuisesti yli 80 markkina-alueella. Kannustamme työntekijöitämme ottamaan vastaan kansainvälisiä tehtäviä ja vaihtamaan työtehtäviä yrityksemme sisällä. Sen lisäksi, että kansainväliset tehtävät ovat hyödyllisiä urakehitykselle, ovat ulkomaankomennukset meille tärkeitä laajentaessamme toimintaamme.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Me TOMRAlla uskomme, että työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen on yksi tärkeimmistä työntekijän tehokkuutta lisäävistä tekijöistä. Työn ja vapaa-ajan välinen epätasapaino voi sen sijaan aiheuttaa stressiä, vaikeuttaa keskittymistä sekä vähentää työmotivaatiota ja tehokkuutta. Tarvittaessa työntekijän kanssa voidaan sopia myös poikkeavista työajoista. Kaikkien edellä mainittujen toimien tarkoituksena on varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista tukea ja palvelua. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta on hyötyä kaikille osapuolille.