Del denne side

Derfor siger handling mere end ord

Ressourcerevolutionen kan kun blive til virkelighed, hvis vores handling siger mere end ord.

20 september 2017

naturscene

Af Stefan Ranstrand, President and Chief Executive Officer, TOMRA Systems ASA

Ressourcerevolutionen består af mange elementer, men blandt de vigtigste er behovet for handling for at sikre optimal ressourceproduktivitet over hele verden.

Mange virksomheder og organisationer er engageret i vores klode og brugen af dens ressourcer med en hastigt voksende befolkning, men ønskerne kan kun blive til virkelighed gennem tværfagligt samarbejde og kreativ tænkning med bidrag fra mange interessenter.

Vi anerkender, at de globale ressourcer er under et hidtil uset pres, og at ressourceproduktivitet kan skabe grundlag for bæredygtig udvikling. Over de næste fire årtier vil antallet af mennesker, som skal kunne ernæres fra den eksisterende landbrugsjord, stige med en tredjedel, og derfor er det nemt at se, at der er brug for forandring.

Vi ved også, at det ikke er nok blot at erkende et behov for forandring. For at løse problemet er det afgørende nødvendigt, at der skabes muligheder, og at der udvikles nye metoder, og der kræves handling for at nå målet.

Fremskridt gennem teknologi

Smarte løsninger vil være afgørende for at gøre ressourcerevolutionen til en realitet. Det gælder ikke mindst teknologien, der kan og vil spille en meget vigtig rolle, når planerne skal føres ud i livet.

Sensorbaserede løsninger optimerer vores ressourcer ved at gøre det nemmere at skaffe, bruge, forvalte, genindvinde og genbruge ressourcerne og give dem nyt liv.

Gennem relevant uddannelse og implementering kan vi gøre det muligt for mennesker og organisationer at opnå mere, bruge mindre og genbruge ressourcer. Det vil bidrage til at gøre kloden til et mere bæredygtigt miljø for sine indbyggere.

En vision for en cirkulær økonomi

Europa-kommissionens miljøhandlingsprogram (EAP) er fokuseret på at øge indsatsen for at beskytte de naturlige ressourcer, stimulere en ressourceeffektiv og CO2-fattig vækst og innovation samt beskytte menneskers sundhed og trivsel – under hensyntagen til jordens naturlige begrænsninger.

Den langsigtede vision af programmet er, at jordens befolkning i 2050 vil leve godt inden for kodens miljømæssige begrænsninger, med velstand og et sundt miljø som resultatet af en innovativ og cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi betyder, at intet går til spilde, og at naturressourcerne forvaltes bæredygtigt, mens biodiversiteten beskyttes og gendannes på måder, der gør samfundet mere robust.

En nøglefaktor ved CO2-fattig vækst er en afkobling fra ressourceforbruget. Det vil sætte tempoet for et sikkert og bæredygtigt global samfund, og det stemmer overens med TOMRAs mission om at levere sensorbaserede løsninger for optimal ressourceproduktivitet med optimering af verdens kostbare ressourcer.

Visionen er robust, men dens muligheder rækker langt ud over EU's grænser. Nationer over hele verden skal bidrage til ressourcerevolution ved at nytænke de måder, klodens begrænsede ressourcer bruges på i dag, og hvordan de kan genbruges i fremtiden.

Det kan kun gøres til virkelighed gennem en kollektiv indsats, der tilskynder til handling, fra regeringer, politikere, verdens virksomheder og den bredere befolkning.

Innovation gennem uddannelse

Vi ved, at vi er nødt til at gøre mere for at bevare vores klode til de kommende generationer, og vi anerkender, at uddannelse spiller en central rolle, når dette budskab skal forankres hos vores efterkommere.

UNESCO lægger stor vægt på uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU), som sætter mennesker i stand til at ændre den måde, de tænker på, så de kan arbejde frem mod en bæredygtig fremtid ved at forbedre adgangen til kvalitetsuddannelse om bæredygtig udvikling på alle niveauer og i alle samfundsmæssige sammenhænge.

Målet er at transformere samfundet ved at ændre uddannelsernes retning og hjælpe mennesker med den udvikling af deres viden, færdigheder, værdier og adfærd, der kræves for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at opnå dette vil målene for bæredygtig udvikling (SDG), som verdenssamfundet har udstukket for de næste 15 år, også omfatte UBU, der indeholder tilgange som f.eks. global medborgeruddannelse. TOMRAs udvikling af sit program for virksomhedens samfundsansvar for 2016-2020 har været under stærk indflydelse fra SDG'erne, og i øjeblikket arbejder vi på at indarbejde dette i vores nye CSR-program.

UNESCO er ansvarlig for koordineringen af den globale UBU-handlingsplan, men vi kan alle spille en afgørende rolle ved at hjælpe med til at forme opfattelserne og holdningerne over for ressourceproduktivitet ved at sørge for uddannelse og blive involveret.

Erkendelsen af fordelene ved en cirkulær økonomi, vores bidrag til bæredygtig brug og genbrug, indarbejdelsen af dette i vores personlige kultur og vores virksomhedskultur og konkrete tiltag vil i sidste ende hjælpe os med at gøre ressourcerevolutionen til virkelighed.