Del denne side

Om returautomater

Retursystemer skaber mulighed for automatisk indsamling, sortering og håndtering af brugte drikkevareemballager til genvinding eller genbrug. Disse systemer har været i brug gennem mere end 45 år, og de har været en ubetinget succes for både forbrugere, virksomheder og miljøet.

Returløsninger (RVS, Reverse Vending Solutions) er kernen i moderne pantsystemer, som gennem en årrække har sørget for, at 70 til næsten 100 % af de solgte drikkevareemballager er blevet returneret.

Ingen andre affalds- eller indsamlingssystemer kommer i nærheden af disse tal. Automatiske pantsystemer beviser deres forretningsmæssige værdi med meget lave omkostninger pr. indsamlet beholder.

Fordele ved returautomater

Indsamling gennem returløsninger tilbyder:

1 Bedre for forretningen

  • Tilbyder en gennemprøvet løsning, der holder affald væk fra gaden og reducerer behovet for andre dyre affaldsbortskaffelsesordninger.
  • Giver arbejdsbesparelser i butikker ved at automatisere manuelle opgaver.
  • Giver plads- og logistikbesparelser, da materialet komprimeres, hvilket reducerer pladsbehovet i butikker og på lastbiler.

2 Bedre for miljøet

  • Maksimerer materialeværdi og bibeholder materialeegenskaber, fordi emballagen sorteres efter materialetype.
  • Holder materialetyperne så rene at de endda kan genbruges til ny emballage, hvorved materialeløkken lukkes og nedgradering undgås.
  • Nedsætter behovet for transport da materialerne sorteres og sammenpresses på stedet, hvilket optimerer transportkapaciteten og man undgår transport til sorteringsanlæg.

3 Brugervenlig og motiverende

  • Gør returnering nemt, da en returautomat typisk står inde i eller ved indgangen til dagligvarebutikker.
  • Gør returnering nemt da det er hurtigt og rent - og sammen med den øjeblikkelige belønning motiverer det til gentagen brug.
  • Engagerer brugere endnu mere, når nogle ejere udnytter mulighederne for at bruge returautomaten som et redskab til salgsfremme, branding og CSR-programmer.