Del denne side

Nytænkning, nyskabelse ressourcestærk

Vi skaber sensorbaserede løsninger til optimal ressourceproduktivitet

Revolution er uundgåelig. Som planet er vi ved at have løbet linen ud. Verdens befolkning vil stige med 30 % i løbet af de næste 40 år. Halvfjerds millioner mennesker træder ind i middelklassen hvert år. Globale ressourcer er under et hidtil uset pres.

Ressourceproduktivitet skal øges for at sikre bæredygtig udvikling. I løbet af de næste 40 år skal 30 % flere mennesker brødfødes med, i bedste fald, den samme mængde landbrugsjord. Noget er nødt til at ændre sig.

Nytænkning af hvordan vi erhverver, bruger, genbruger og optimerer verdens ressourcer, er den rigtige vej og det rigtige tidspunkt. Det er sådan den næste revolution begynder.

Løsninger på ressourceproduktivitet er nøglen til morgendagens revolution. TOMRA leverer intelligente løsninger til at optimere vores ressourcer - erhverve dem, bruge dem, passe på dem, genindvinde dem, genbruge dem og revitalisere dem.

Det er ikke nyt for os. TOMRA har allerede været i denne branche i 40 år. Vi ved, at for at bevæge os fremad, er vi alle sammen nødt til at nytænke og omstrukturere den måde tingene har fungeret på tidligere. Hver eneste dag er vi fokuseret på at transformere hvordan verden erhverver, bruger og genbruger sine ressourcer.

Vi hjælper kort sagt vores kunder med at opnå flere ressourcer, bruge færre og genbruge dem (bedre forretning), og gøre planeten mere bæredygtig (bedre miljø).